continguts, editorial, formació

fem una ESO digital

Una vegada més hem participat en un projecte educatiu, aquesta vegada per a l’assignatura de Lengua y Literatura Castellana de 1er i 3er d’ESO (Editorial Cruïlla). Hem elaborat els materials digitals que complementen els dos llibres dins el marc del projecte Cruïlla Connecta.emamedia_cruilla

Què hem fet?
– redacció de continguts i activitats (per al docent i l’alumne)
– elaboració d’activitats interactives (HTML5)
– creació de presentacions (power point) i interactives (HTML5)- creació d’activitats de text (word)
– elaboració de webquests
revisió ortogràfica i d’estil

Ha estat un projecte intens però molt gratificant, esperem que sigui l’inici d’un molt bon curs!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *