Serveis

eMamedia desenvolupa diferents tasques del procés d’elaboració de materials tecnològics i en suport paper. Es pot realitzar l’elaboració de tots els passos d’un projecte, com només algunes parts d’aquest.

Les tasques principals que es desenvolupen són les següents:

TECNOLOGIA PER A L’EMPRESA

Assessorament en l’elaboració dels materials educatius: detecció de necessitats, estructura i organització dels continguts, l’accessibilitat i la usabilitat.

Coordinació d’equips de treball: amb diferents professionals treballant en un mateix projecte.

Continguts: redacció de textos per a la comercialització, redacció en blogs, web, per impressió, traduccions…

Programació web: gestor intern de contingut, manuals i formació sobre el seu ús, complements web personalitzats a les necessitats del client, botigues online…

Testeig de productes.

Materials impresos: quaderns de treball, consulta, flyers, cartells…

TECNOLOGIA PER A LA FORMACIÓ

Assessorament en l’elaboració dels materials educatius: detecció de necessitats, estructura i organització dels continguts, l’accessibilitat i la usabilitat.

Coordinació d’equips de treball: amb diferents professionals treballant en un mateix projecte.

Guionatge: elaboració de guions multimèdia. Redacció d’històries i narracions.

Continguts: redacció de textos per la formació, per a la comercialització, redacció en blogs, web, materials en paper…

Programació web: gestor intern de contingut, manuals i formació sobre el seu ús, complements web personalitzats a les necessitats del client, campus virtuals…

Animacions: programació d’animacions de qualsevol tipus.

Testeig de productes.

Materials impresos: quaderns de treball, consulta, flyers, cartells…